Wczytuję dane...
Kod producenta: 0051
Realizacja zamówienia: 3 dni
EAN: 5903518000508
Koszt wysyłki od: 18.50 PLN

TYTAN Profesional Silikon SZKLARSKI  310ml biały

Jednoskładnikowy uszczelniacz wodoodporny, przeznaczony specjalnie do powierzchni gładkich, przede wszystkim do szkła, glazury, powierzchni laminowanych, lakierowanych i tworzyw sztucznych.

ZALETY:

 

 • doskonale przyczepny do powierzchni gładkich,
 • odporny na duże wahania temperatury i zmienne warunki atmosferyczne,
 • odporny na promienie UV,
 • odporny na efekty starzenia – nie kurczy się, nie odbarwia, nie pęka,
 • szybkoutwardzalny, po utwardzeniu tworzy niekurczliwą i trwałe elastyczną masę uszczelniającą,
 • wodoodporny,
 • elastyczny,
 • bez rozpuszczalników organicznych,
 • charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wszystkich powierzchni gładkich, w tym do powierzchni szklanych, emaliowanych, lakierowanych, glazury i ceramiki.

  ZASTOSOWANIE:
 • szklenie i uszczelnianie okien, drzwi, świetlików, lad, witryn, ścianek działowych itp,
 • uszczelnianie złącz szklanych, ram okiennych, świetlików, pustaków szklanych, tafli szklanych,
 • wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych,
 • uszczelnianie połączeń i szczelin dylatacyjnych,
 • uszczelnienia chłodni i elementów chłodniczych
 • uszczelnienia ciągów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kolektorów słonecznych.


  SPOSÓB UŻYCIA:

  CZYSZCZENIE PRZEDOPERACYJNE

  * Łączone powierzchnie powinny być suche, czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżaj?cych przyczepność szczeliwa.
  * Należy również uważać aby powierzchnie nie były oszronione, gdyż wtedy nie można zagwarantować suchej powierzchni.
  * Powierzchnie nie powinny być również przegrzane, gdyż w kontakcie ze zbyt ciepłą powierzchnią następuje wydzielanie gazów jako produktu ubocznego, co powoduje powstanie porowatej warstewki na powierzchni łączonej.
  * Powierzchnie metalowe należy odtłuścić rozpuszczalnikami zawierającymi aceton, metyloetyloketon lub alkohol metylowy.

  PROJEKTOWANIE SZCZELIN

  * Minimalny kontakt z powierzchnią uszczelnianą powinien wynosić 4mm, zalecany 6mm.
  * Minimalna zalecana szerokość złącza ruchomego powinna wynosić 6 mm.
  * Dla spoin o szerokości do 12 mm głębokość spoiny powinna wynosić 6 mm,
  * Dla spoin powyżej 12 mm, stosunek szerokości do głębokości mieści się w granicach 2:1 przy czym głębokość układania uszczelniacza w spoinie nie powinna przekraczać 12 mm.
  * W przypadku głębszych spoin należy je wypełnić pianką polietylenową. W złączach ruchomych należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki polietylenowej, należy użyć taśmy dylatacyjnej. Wprowadzenie pianki lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia prawidłową pracę razem ze złączem.
  * W miejscach, gdzie wymagana jest spoina pachwinowa, minimalna przylegalność szczeliwa do każdej z powierzchni łączonych powinna wynosić 6 mm.

  UKŁADANIE SZCZELIWA

  * Szczeliwa układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych bezpośrednio z kartuszy 310 ml lub folii 600ml.
  * Przed użyciem kartusza należy obciąć końcówkę pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym na szerokość spoiny.
  * W celu zapobieżenia zabrudzeniu okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosujemy taśmy samoprzylepne, które usuwamy natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa. Obróbkę dokonujemy w czasie obrabialności, która zależy od temperatury i wilgotności względnej otoczenia w którym prowadzimy prace.
  * Spoiny wygładzamy czystą i gładką szpatułką mocząc w detergentach np. mydła i wody.
  * Zwracamy uwagę, że szczeliwo wulkanizuje się na wskutek wilgoci absorbowanej z powietrza, stąd wykonywanie uszczelnień w warunkach braku dostępu powietrza nie powinno być prowadzone.

  ZAKOŃCZENIE PRAC

  * Nadmiar szczeliwa usuwamy z narzędzi i powierzchni nieporowatych przed jego utwardzeniem.
  * Ponadto należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu spoin w celu zapewnienia dokładnego i ciągłego przylegania szczeliwa do powierzchni obrabialnej.

  PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE:
  Okres przechowywania 12 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 0 o C do + 25 oC.
 •  

  DANE TECHNICZNE:

  * System utwardzania: kwaśny (acetoksy)
  * Kolor: bezbarwny, biały, szary, brązowy, czarny
  * Ciężar właściwy: 1,02 g / cm3,
  * Tempo utwardzania: 2,0 mm/24h,
  * Twardość Shorea 20
  * Moduł @ przy wydłużaniu 100 %: 0,45 MPa (ASTM D-412),
  * Wydłużanie przy zerwaniu: 400 % (ASTM D-412),
  * Naprężenie przy zerwaniu: 1,5 MPa (ASTM D-412),
  * Skurcz po utwardzeniu: nie występuje (ISO 10563),
  * Zalecana temperatura stosowania: od + 5°C do + 40°C (tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)
  * Odporność temperaturowa: od - 50°C do + 200°C
  * Przystosowanie do ruchu: 25%
  * Odporność na UV: doskonała
  * Czas obróbki: 10 ÷ 20 min